Tag Archives: Giám đốc kinh doanh phát triển thương hiệu Elly’s Secret Dương Châm

Giám đốc kinh doanh phát triển thương hiệu Elly’s Secret Dương Châm: “Tôi lựa chọn Elly’s Secret vì con đường lâu dài phía trước”

Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ thành công là người phụ nữ độc lập kinh tế. Với bản lĩnh và sự nhạy bén trong kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh Phát triển Thương hiệu Elly’s Secret Dương Châm đã và đang từng bước khẳng định mình trên trên thương trường bằng những giá trị đem đến cho khách hàng và cộng đồng.