Tag Archives: Giám đốc đào tạo Elly Secret

Giám đốc đào tạo Lý Quý Vĩnh với sứ mệnh nâng tầm thương hiệu Elly’s Secret

Giám đốc đào tạo Elly's Secret

Hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành làm đẹp, mang theo sự nhiệt huyết, nhạy bén và sở hữu tầm nhìn xa rộng, Chuyên gia Lý Quý Vĩnh trong vai trò là Giám đốc đào tạo thương hiệu Elly’s Secret đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, hệ thống kinh doanh Elly’s Secret trên toàn quốc, mang đến những giá trị tích cực cho thương hiệu và cho ngành làm đẹp nước nhà.