Tag Archives: ATC lọt top 10

ATC LỌT TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC TẠI VIỆT NAM

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tạp chí phong cách doanh nhân và mạng lưới phong cách doanh nhân quốc tế vinh doanh 100 doanh nhân phong cách doanh nhân. Với chủ đề “Người Tiên Phong” 2020 – 2021 sẽ được hội đồng cố vấn bình chọn với các tiêu chí: Có […]